Algemene Informatie: Als u een paar of al uw tanden kwijt bent dan kiest u in de regel voor een alternatief om toch te kunnen genieten van o.a. een maaltijd. Uw keus kan zijn een vervanging van uw tanden door kronen al dan niet op implantaten, een brug (brugdeel) of een geheel of gedeeltelijk kunstgebit al dan niet op implantaten. Inmiddels zijn er nieuwe technologieën ontwikkeld welke wij ook gebruiken om gehele of partiële gebitsprotheses binnen een dag bij u aan te meten. Klik hiervoor op de button : “Nieuwe ontwikkelingen”

Kunstgebit Het kunstgebit is een uitneembare vervanging van uw ontbrekende tanden en/of kiezen. Afhankelijk van het aantal tanden/kiezen bij u ontbreken kiest u voor een voor u passende en betaalbare oplossing. Dat is ook de reden dat u bij ons terecht kunt voor alle soorten en vormen van gehele of gedeeltelijke gebitsprotheses waarbij rekening wordt gehouden met de betaalbaarheid van de door u gekozen oplossing. Ook wordt een kunstgebit aan uw wensen aangepast. Hier zijn door het toepassen van nieuwe technieken veel mogelijkheden voor (bijvoorbeeld de tanden worden zo geplaatst als uw eigen tanden. Hiervoor kan een foto van u worden gebruikt).

Volledige gebitsprothese boven- en of onderkaak Indien men alle tanden/kiezen kwijt is dan wordt in de meeste gevallen gekozen voor een volledig kunstgebit. Dit kunstgebit bestaat uit een boven- en een onderdeel van kunsthars waar de tanden en kiezen in zijn aangebracht en is volledig uitneembaar. Dit is ook het geval als u alleen uw boven of uw onder tanden/kiezen kwijt bent. Note: Indien uw tanden/kiezen net zijn getrokken dan krijgt u eerst een immediaat prothese. Deze immediaat prothese wordt na een jaar vervangen door de definitieve gebitsprothese. De kwaliteit van de immediaat prothese is net zo goed als de definitieve gebitsprothese maar deze moet vervangen worden door het slinken van uw kaak nadat uw laatste tanden/kiezen zijn getrokken. Dan heeft u weer een gebitsprothese waarvan de pasvorm beter is.

Gedeeltelijke gebitsprothese (plaatje of frameprothese) Als u alleen een aantal tanden/kiezen uit uw boven- en/of ondergebit mist dan bestaat de mogelijkheid om de ontstane gaten tussen uw tanden/kiezen op te vullen met een gedeeltelijke gebitsprothese. Dit kan door een “plaatje” van kunsthars met daaraan een aantal tanden/kiezen. Daarnaast is een meer comfortabel alternatief de frameprothese. Dit is een metalen frame waaraan de ontbrekende tanden/kiezen zijn bevestigd. De frame prothese wordt met ankertjes aan de bestaande tanden/kiezen vastgeklikt. Note: Beide protheses zijn volledig uitneembaar en dus goed te reinigen.

Behandelplan: Het opbouwen en plaatsen van een kunstgebit gebeurt in stappen. Gemiddeld komt u binnen een tijdsbestek van vijf weken vijf keer bij ons op bezoek:

  • 1e afspraak:kennismakingsgesprek en eerste kaakafdruk
  • 2e afspraak: definitieve kaakafdruk
  • 3e afspraak: beetbepaling en tandkleur en -vorm uitzoeken
  • 4e afspraak: proefopstelling passen
  • 5e afspraak: definitieve prothese plaatsen